Personvern

Personvernerklæring

Coram Nordic AS  (heretter: "vi", "oss" eller "Coram"),  gjør forretninger som: 'Coram', 'Coram Group', 'Tiger', 'Geesa', 'Sealskin' og 'Impey', og behandler personopplysninger som en del av  sin  forretningsdrift. Coram gjør dette med største forsiktighet og i samsvar med gjeldende personvernregler. I denne personvernerklæringen vil vi gjerne informere deg om hvilke data som behandles av oss, hvordan vi gjør dette og hvorfor vi behandler disse personopplysningene.

 1. Vår kontaktinformasjon:

Besøks-/Post-adresse:               Industriveien 12
Postnummer:                           1481  
Sted:                                        Hagan, Norge
E-post:                                     kundeservice@coram.no
Telefon:                                   +47 67067470

 1. Hvilke personopplysninger behandler vi?

Vi behandler informasjon om identifiserte eller identifiserbare fysiske personer. Dette er informasjon som kan tilordnes en person på alle slags måter. Begrepet "personopplysninger" brukes som betegnelse på denne typen informasjon. Innenfor Coram behandler vi følgende personopplysninger:

 • Navn og adresse
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Andre kontaktdetaljer
 • IP-adresse
 • Finansiell informasjon og bankinformasjon
 • Id-kort, med bilde
 • Curriculum vitae
 • Fødselsdato og sted
 • Detaljer om dine besøk på våre nettsider; nettleser og enhetstype
 • Korrespondanse
 • Andre data som er nødvendige for formålene som er oppført nedenfor

 

 1. Hvilke formål og grunnlag har vi for behandling av personopplysninger?

Behandlingen av personopplysninger hos Coram skjer innenfor følgende  formål:

Levering våre produkter og tjenester
Inkludert fakturering, mulige tilbakemeldinger på produkter og retur av leverte produkter. Personopplysninger som samles inn for dette formålet, er nødvendige for å opprettholde en avtale. I tillegg er vi forpliktet til å  oppbevare fakturadata  for overholdelse av visse lover og regler.  

Opprettholde og utvide forretningskontakter
Dette inkluderer å opprette og administrere en kundedatabase, vedlikeholde besøkslister på messer, sende elektronisk og/eller papirmarkedsføring med hensyn til våre tjenester, gjennomføre en kundeundersøkelse eller informere kunder etter kjøp om lignende produkter eller tjenester. Behandlingen av personopplysninger for direkte markedsføringsformål kan betraktes som utført for en legitim interesse.  Hvis du ikke ønsker å motta elektronisk og/eller papirmarkedsføring fra oss, kan du når som helst motsette deg eller trekke tilbake det gitte samtykket.

Rekruttere og velge nyansatte
For å kunne behandle søknader ber vi deg om å gi oss visse opplysninger (for eksempel navn, kontaktinformasjon, CV og søknadsbrev). Hvis du søker på en bestemt stilling, gir du oss tillatelse til å behandle disse personopplysningene. Hvis du ikke oppgir fullstendig informasjon, vil du ikke bli vurdert i  søknadsprosessen. På et hvilket som helst tidspunkt av søknadsprosessen kan ytterligere personopplysninger bes om for å kunne inngå en ansettelseskontrakt. Vi har en legitim interesse av å utføre ett forhåndsoppslag på sosiale medier og internett. Dette betyr at offentlig tilgjengelig informasjon om søkere kan sjekkes ut. Vi kan bruke informasjon som finnes under søknadsprosessen til videre vurdering. Eventuelle referanser fra tidligere arbeidsgivere bes bare om etter tillatelse fra søkeren.

Vise personlig innhold på våre nettsteder
På denne måten sørger vi for at nettstedene våre, men også tredjeparts nettsteder, får innhold som er skreddersydd til dine personlige interesser. Vi bruker også data for statistiske analyser av besøkende og klikk adferd. Hvis du vil ha mer informasjon om informasjonskapsler, kan du se punkt 6 i denne personvernerklæringen.

Ansettelse av ansatte
Som arbeidsgiver behandler og samler vi  inn personopplysninger om våre ansatte på daglig basis og til ulike formål for å kunne oppfylle arbeidsavtalen. Dataene kan dreie seg om ansattes ytelser, lønn, sykefravær, fødsels- eller farskapspermisjon, prestasjonsevaluering etc..

Vi kan bare behandle personopplysninger hvis det også er et rettslig grunnlag for dette. Personopplysningene det refereres til i denne personvernerklæringen, behandles alltid på grunnlag av ett av følgende prinsipper:

 • oppfyllelse av en kontrakt;
 • samtykket du har gitt;
 • en juridisk forpliktelse;
 • på grunn av en legitim interesse.

Vi sørger for at det iverksettes passende tekniske og organisatoriske sikkerhetsrutiner for å minimere sjansen for ulovlig behandling av de innsamlede personopplysningene. Personopplysninger behandles ikke med formål av å ta automatiserte beslutninger eller til profilering.

 1. Hvem deler vi personopplysninger med?

Vi kan dele personopplysninger med andre parter. Vi gjør dette bare i henhold til prinsippene angitt i denne personvernerklæringen. Vi deler naturligvis ikke mer personopplysninger med tredjeparter enn det som er strengt nødvendig. Personopplysninger kan muligens behandles utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Vi er klar over Schrems II-dommen i EU-domstolen, og bestreber oss på å bare dele data med parter utenfor EØS som overholder garantiene i EU’s  Europaparlaments- og Rådsforordning 2016/679 av 27. april 2016.

 1. Hvor lenge oppbevarer vi personopplysninger?

Vi oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig for formålene som er nevnt i denne personvernerklæringen. Hvis du avslutter kundeforholdet, vil Coram beholde dataene dine i minst ett år, med unntak av de dataene som det er en lengre juridisk oppbevaringsplikt for. Dette gjelder for eksempel fakturaer. Så snart oppbevaringsperioden for personopplysninger er utløpt, behandlingen av disse ikke lenger er nødvendig, eller vi ikke lenger har legitim interesse av å beholde personopplysningene, vi vil anonymisere eller slette dataene så snart som mulig. Dette gjelder også tilfeller der du har trukket tilbake ditt samtykke til behandlingen av dine personopplysninger.

Hvis du søker på en jobb eller viser spesifikk interesse for en ledig stilling eller utførelsen av arbeidet for Coram, vil Coram beholde dine personopplysninger så lenge søknadsprosedyren pågår og/eller det er gjensidig interesse av å inngå en ansettelseskontrakt. Personopplysningene dine vil bli slettet innen fire uker etter at søknadsprosedyren er avsluttet eller når det ikke har vært ytterligere kontakt i fire uker. Hvis du gir oss tillatelse til å oppbevare personopplysningene dine i en lengre periode, vil de bli oppbevart i maksimalt ett år etter at tillatelsen er gitt.

 1. Hvilke informasjonskapsler benytter vi på våre nettsteder?

Vi bruker informasjonskapsler og andre sporingsteknologier for å forbedre brukeropplevelse og funksjonaliteten på våre nettsider.

Hva er informasjonskapsler?
Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres i nettleseren på din datamaskin, smarttelefon eller nettbrett ved besøk på våre nettsider. Informasjonskapsler brukes til å samle inn informasjon om dine besøk på nettstedet. Fordi vi verdsetter personvernet ditt, ber vi om ditt formelle samtykke til å plassere informasjonskapsler som er i stand til å samle inn personopplysninger.

Hvilke typer informasjonskapsler brukes?         
Vi bruker tre forskjellige typer informasjonskapsler på våre nettsider: funksjonelle, analyserende og markedsføringsrelaterte informasjonskapsler. Funksjonelle informasjonskapsler benyttes alltid, fordi  de er avgjørende for at alle deler av nettsiden skal fungere riktig. For eksempel for riktig funksjonalitet på sosiale medieknapper, der du kan dele informasjon fra nettsiden vår på sosiale medier.

Hvis du gir oss tillatelse til å gjøre det, vil vi legge ut analytiske informasjonskapsler for å samle inn data om hvordan våre nettsider blir brukt. Analytiske informasjonskapsler benyttes ofte av tredjeparter, for eksempel Hotjar eller Google Analytics. Vi bruker informasjonen fra disse informasjonskapslene  til å optimalisere nettsiden. Vi  ber også om din tillatelse til å plassere markedsføringsinformasjonskapsler. Disse informasjonskapslene gjør det mulig for oss, og tredjeparter, å utarbeide en profil av besøkende på nettstedet vårt. Dette gjør det mulig for oss, men også tredjeparter, å vise personaliserte annonser og innhold på nettstedene du besøker.

Kan jeg administrere innstillingene mine for informasjonskapsler?        
Nettleseren din kan være satt opp på en måte som gjør at du begrenser informasjonskapslene du mottar. Hvis du velger å gjøre det, kan noen funksjoner på nettsiden feile. Første gang du går inn på nettstedet vårt, ber vi deg om å gi ditt samtykke til plassering av ikke-funksjonelle informasjonskapsler. Vi tilbyr deg muligheten til å endre eller trekke tilbake samtykket ditt når som helst nedenfor.                        

 1. Hvilke rettigheter har jeg?

Coram ønsker å sørge for at du er fullt klar over alle dine rettigheter vedrørende beskyttelse av dine data. Du har rett til følgende:

 • Retten til innsyn – Du har rett til å be om kopier av personopplysningene dine.
 • Retten til korrigering – Du har rett til å be om at Coram korrigerer all informasjon du mener er unøyaktig. Du har også rett til å be Coram om å fylle ut informasjon du mener er ufullstendig.
 • Retten til å begrense behandlingen – Du har rett til å be om at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger, under visse betingelser.
 • Retten til å protestere mot behandling – Du har rett til å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger, under visse forhold.
 • Retten til å flytte data – Du har rett til å be om at vi overfører dataene vi har samlet inn til ett annet selskap, eller direkte til deg, under visse forhold.
 • Retten til sletting - Du har rett til å be om at vårt selskap sletter dine personopplysninger. Vi sletter også dataene dine som standard hvis du har trukket tilbake samtykket gitt til oss, oppbevaringsperiodene er utløpt eller hvis det ikke er noen velfunne grunner til videreføring for å behandle personopplysningene dine.

Før vi kan behandle forespørselen din, må vi først fastslå identiteten din. Vi ønsker derfor å motta en kopi av legitimasjonen din. Kontroller at informasjon som dokumentkode, utstedelsesdato og utløpsdato er krysset ut.

Du vil motta svar fra oss på forespørselen om justering eller fjerning innen 1 måned. I noen tilfeller må vi avvise forespørselen din. Dette kan være tilfeller hvor vi for eksempel må behandle dataene dine på grunnlag av en juridisk forpliktelse, eller at vi har en legitim interesse.

Vi vil også påpeke at du har rett  til å klage til den nasjonale tilsynsmyndigheten. Hvis du formelt ønsker å klage på noe du mener er et brudd på Norges personvern- og personvernregler, må du sende en skriftlig henvendelse til  Datatilsynet,  postadresse: Postboks 458  Sentrum,01504 Oslo, Norge.

8. Hvem kan jeg kontakte hvis jeg har spørsmål?        

Spørsmål angående vår personvernerklæring, forespørsler om fjerning, tillegg eller retting  av personopplysninger, kan sendes via e-post til kundeservice@coram.no. Du kan også kontakte oss skriftlig, til Coram Nordic AS,  Industriveien 12, 1481 Hagan, Norge.

 1. Når ble denne erklæringen sist endret?

Denne personvernerklæringen ble sist endret: 1. mars  2021. Vi forbeholder oss retten til å endre denne erklæringen på et senere tidspunkt. Eventuelle justeringer vil bli publisert på dette nettstedet.